Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitev Inšpektoratu za kulturo in medije

Inšpekcijski nadzor se lahko uvede na podlagi prijave, sporočila, pobude in druge podobne vloge, ki opisuje kršitev predpisa s področja dela Inšpektorata za kulturo in medije. 

Prijava nima predpisane oblike in se jo lahko posreduje po običajni ali elektronski pošti na naslov Inšpektorata za kulturo in medije in po telefonu, lahko pa se jo poda osebno na sedežu Inšpektorata.

Prijavo se lahko posreduje kadarkoli, hitra prijava s celovitim opisom in morebitnimi podatki o kršitelju bistveno pripomore k uspešni izvedbi inšpekcijskega nadzora, ki ga Inšpektorat izvaja po celotnem območju Republike Slovenije.

Prijava kršitve je brezplačna, obravnavamo vsako prijavo, tudi anonimno. Če prijavitelj to zahteva, o ukrepih obvestimo najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka. Prijava kršitve pomeni pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora, ki jo obravnavamo in presodimo ali bo postopek inšpekcijskega nadzora uveden ali ne.

Iskalnik