Skoči do osrednje vsebine

Izdaja mednarodnega uvoznega potrdila za blago z dvojno rabo

Zahtevek za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila

Zahtevek za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila se vloži pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana na predpisanem obrazcu. Zahtevek mora biti pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan. Plačati je potrebno upravno takso v višini 9,00 EUR. Plačilo lahko nakažete na račun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  št. 01100-1000315637. Kot namen plačila navedite: izdaja mednarodnega uvoznega potrdila podjetju (naziv podjetja), sklicna številka: 11 21113-7111002.

Po opravljenem poslu mora uvoznik v 15 dneh poročati ministrstvu na določenem obrazcu.