Skoči do osrednje vsebine

Obrazci za uveljavljanje pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo

 • Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

  S to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.
  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

  S to vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja mati (za očete otrok, rojenih do 30. 4. 2018).
  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

  Vloga za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018 in obvestilo centru za socialno delo o izrabi plačanih 5/10 dni očetovskega dopusta.
  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vloga za uveljavitev pravic do materinskega dopusta in materinskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka

  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vloga za uveljavitev pravice do starševskega dopusta ter starševskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka

  S to vlogo (S-1/3) se uveljavlja tudi podaljšanje starševskega dopusta; mati te vloge ne vlaga, saj pravico do dopusta za nego in varstvo otroka uveljavlja že na obrazcu S-1/1.
  Dogovor o morebitni izrabi deljenega dopusta starši uveljavljajo na obrazcu Priloga S-2.
  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila - brez dopusta

  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok

  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vloga za naknadno uveljavitev pravice do starševskega dopusta in starševskega nadomestila (za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo)

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila/plačila prispevkov v času odmora za dojenje

  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Dogovor o izrabi starševskega dopusta

  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega dopusta za nego in varstvo otroka

  Priloga velja za pridobljen dopust pred 29.4.2014.
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega starševskega dopusta - za pridobljen dopust po 29. 4. 2014

  Priloga velja za pridobljen dopust po 29.4.2014
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Obvestilo delodajalca o izrabi neplačanega očetovskega dopusta s plačilom prispevkov za socialno varnost

  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti