Skoči do osrednje vsebine

Izdaja dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo

Individualno izvozno dovoljenje je namenjeno enemu izvozniku za enega končnega uporabnika ali prejemnika v tretji državi, ki zajema eno ali več vrst blaga z dvojno rabo.

Globalno izvozno dovoljenje je namenjeno enemu izvozniku za neko vrsto ali kategorijo blaga z dvojno rabo, ki lahko velja za izvoz enemu ali več natančno določenim končnim uporabnikom in/ali v eni ali več natančno določenih tretjih državah.

Način izvedbe

Zahtevki za pridobitev individualnega izvoznega dovoljenja, globalnega izvoznega dovoljenja ali dovoljenja za posredniške storitve oziroma zagotavljanja tehnične pomoči se od 1. januarja 2023 vlagajo elektronsko preko sistema E-Licensing (vstopna spletna stran je v angleškem jeziku).

Za dostop do elektronskega sistema E-Licensing za vlaganje vlog na področju izvoza blaga z dvojno rabo je najprej potrebno opraviti EU Login registracijo (stran je v angleškem jeziku), nato pa se je potrebno še registrirati v elektronskem sistemu E-Licensing. Registracijo v elektronski sitem E-Licensing lahko opravi samo zakoniti zastopnik ali oseba, ki ima za ta namen pooblastilo od zakonitega zastopnika. Pooblastilo je potrebno pri registraciji priložiti skupaj z dokumentom iz AJPES-a.

Po uspešno opravljenih registracijah lahko izvoznik nemudoma prične vlagati zahtevke v elektronskem sistemu E-Licensing. V pomoč so vam lahko kratka navodila.

Navodila za uporabo sistema E-Licensing za blago z dvojno rabo

Vsebina vloge za pridobitev dovoljenja

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

  1. zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz/prenos oz. za posredniške storitve,
  2. potrdilo o končni uporabi blaga/tehnologije z dvojno rabo,
  3. tehnično dokumentacijo o blagu z dvojno rabo.

V zahtevku za pridobitev dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči pa mora vlagatelj navesti opis tehnične pomoči, trajanje in končnega prejemnika, vključno z opisom blaga, tarifno številko in oznako blaga z dvojno rabo iz Priloge I (Uredba 2021/821/EU), na katero se tehnična pomoč nanaša.

Potrdila o končni uporabi blaga

Upravna taksa

Za obravnavo zahtevka je potrebno plačati upravno takso. Upravna taksa se plača na račun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 01100-1000315637 v višini 18,10 EUR. Namen plačila navedite: izdaja dovoljenja za blago z dvojno rabo podjetju (naziv podjetja), nova sklicna številka je: 11 21300-7111002. 

Obveznosti prejemnika dovoljenja