Skoči do osrednje vsebine

Vloga za uveljavljanje pravice do storitev socialnega vključevanja invalidov

Vloga za uveljavljanje pravice do storitev socialnega vključevanja invalidov

Pogoji za pridobitev pravice

Do storitev socialnega vključevanja invalidov je upravičen polnoletni vlagatelj, ki je državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim prebivališčem ali dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji in ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) ali Zakonu o družbenem varstvu duševni in telesno prizadetih oseb.

Storitve socialnega vključevanja invalidov niso združljive z:

  • osebno asistenco,
  • 16-urnim ali celodnevnim institucionalnim varstvom,
  • oskrbovalcem družinskega člana / družinskim pomočnikom,
  • dolgotrajno oskrbo.

Način izvedbe

Vlogo za pravico do storitev socialnega vključevanja invalidov vlagatelj ali skrbnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

K vlogi priložite odločbo o priznanju statusa invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Več informacij o socialnem vključevanju invalidov

Socialno vključevanje invalidov