Skoči do osrednje vsebine

Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo

Navodila za oddajo vloge

31. 12. 2020 se je iztekel rok za oddajo vlog za podaljšanje vodnih dovoljenj z veljavnostjo do 31. 12. 2020.
V primeru, da vloge niste oddali pravočasno, posebno rabo vode pa še izvajate, lahko oddate vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja, dostopno na naši spletni strani.

Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • dokazilo o mestu izvajanja vodne pravice (dejansko mesto odvzema vode, ki ga lahko pridobite iz Atlasa voda ali z geodetsko izmero);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec in ni izpolnjeno že v I/4. točki te vloge);
  • izjavo pristojne občine, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, oziroma da izvajanje javne službe ni predvideno.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.