Skoči do osrednje vsebine

Vključitev v izdajanje UPN s kodo QR

Podračun lahko vključite v izdajanje UPN s kodo QR. Koda QR je dvodimenzionalna koda, ki vsebuje vse podatke plačilnega naloga v obliki, ki je primerna za optično branje.

Vključitev podračuna v izdajanje UPN s kodo QR

Predizpolnjen obrazec UPN s kodo QR omogoča poravnavo obveznosti s pomembnimi prednostmi za plačnika in prejemnika plačila:

  • hitrejša in digitalna obdelava obrazca na plačilnih mestih,
  • ob izpolnjevanju pogojev možnost opustitve osebne legitimacije na plačilnih mestih,
  • omogoča uporabo sodobnih poti plačevanja (mobilna banka, bankomati, plačilni avtomati …),
  • uporaba kode QR je tehnološko nezahtevna,
  • možna je uporaba brezplačnega programa za izpis obrazca UPN s kodo QR,
  • omogoča hiter, učinkovit in avtomatski zajem vseh podatkov iz QR kode, kar zmanjša možnost napake pri vnosu podatkov ob plačilu.

Vključitev podračuna v izdajanje UPN s kodo QR izvedete:

  •  s podpisom Izjave o sprejemu pravil o izdajanju obrazca univerzalni plačilni nalog (Izjava UPN) in
  • brezplačnim testiranjem pravilnosti tiska kode QR na obrazec UPN.

Podpis izjave

Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 5. 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006« (v nadaljevanju: Uredba 2015/847) zahteva od ponudnikov plačilnih storitev dosledno legitimacijo plačnika in s tem podaljšanje postopka plačila. Opustitev te zahteve velja za plačila, ki izpolnjujejo pogoja:

  • znesek prenosa sredstev ne presega 1000 EUR,
  • ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila lahko z enolično identifikacijsko oznako transakcije prek prejemnika plačila izsledi osebo, ki je s prejemnikom plačila sklenila dogovor o dobavi blaga ali opravljanju storitev.

S podpisom Izjave UPN svojim plačnikom zagotovite, da bodo lahko v primeru gotovinskega plačila in predložitve obrazca UPN s kodo QR zneske do 1.000 EUR plačevali enostavno in hitro, brez osebne identifikacije plačnika. Poleg tega mu omogočite plačilo na bankomatih, saj je obdelava obrazca UPN s kodo QR na bankomatu pogojena s podpisom Izjave UPN s strani izdajatelja UPN.

Podpisano Izjavo UPN predložite pristojni območni enoti UJP.

Testiranje pravilnosti tiska na obrazec UPN s kodo QR

Pred začetkom izdajanja obrazca UPN s kodo QR opravite postopek preverjanja pravilnosti obrazca UPN s kodo QR pri pooblaščenem izvajalcu Inadvertising d.o.o.

Za testiranje tiska izpolnite spletni Zahtevek za preverjanje obrazca UPN s kodo QR, ter sledite navodilom za preverjanje, ki jih boste prejeli povratno na e-naslov.

Zahtevek in vsa dokumentacija v zvezi s pripravo, izpolnjevanjem in uporabo obrazca UPN s kodo QR je objavljena na spletni strani UPN QR – Univerzalni plačilni nalog.

Na spletni strani Združenja bank Slovenije je objavljen program Izpis UPN, ki je namenjen izpisovanju podatkov na obrazec UPN v skladu s Tehničnim standardom UPN. Obrazec UPN v papirni obliki je na voljo v papirnicah, knjigarnah in na bančnih okencih.

Obrazci