Skoči do osrednje vsebine

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu po Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu obsega strokovni izpit (v celoti) ali splošni del strokovnega izpita.

Kandidat se odloči za opravljanje strokovnega izpita ali splošnega dela strokovnega izpita glede na pogoje za opravljanje strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu.  

Splošni del strokovnega izpita opravlja tudi delodajalec oziroma odgovorna oseba delodajalca, ki želi sam pri sebi prevzeti vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu.

Program strokovnega izpita

Splošni del strokovnega izpita kandidat opravlja po programu, ki je priloga 1 in sestavni del Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (v nadaljevanju: pravilnika). Splošni del strokovnega izpita obsega pisni in ustni del.

Strokovni izpit (v celoti) kandidat opravlja po programu, ki je priloga 2 in sestavni del pravilnika. Strokovni izpit obsega pisni in ustni del.

Pisni del strokovnega izpita obsega izdelavo pisne naloge, s katero kandidat izkaže svojo usposobljenost, da v skladu s pravili stroke varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanjem predpisov pripravi strokovne podlage za ocenjevanje tveganja in izjavo o varnosti. Ustni del strokovnega izpita obsega preizkus znanja v okviru tem iz priloge 1 oziroma 2 in zagovor pisne naloge.

Kandidatu je v pomoč seznam predpisov in priporočljive literature.

Prijava k strokovnemu izpitu

Kandidat se k strokovnemu izpitu prijavi na Ministrstvo za javno upravo vsaj 45 dni pred predvidenim datumom za opravljanje strokovnega izpita, s prijavnico, ki jo lahko pošlje tudi v elektronski obliki na e-naslov: gp.mju@gov.si. K prijavnici mora kandidat priložiti izjavo o doseženi stopnji in smeri izobrazbe. Če je izjava nepopolna, ga Ministrstvo za javno upravo pozove k dopolnitvi. Kandidat lahko odjavi opravljanje strokovnega izpita pisno najpozneje deset dni pred predvidenim datumom za opravljanje strokovnega izpita.

Kandidata, ki se je prijavil k opravljanju strokovnega izpita ali splošnega dela strokovnega izpita, in ki izpolnjuje predpisane pogoje, Ministrstvo za javno upravo obvesti o izpitni komisiji ter o kraju in času strokovnega izpita najmanj 15 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita.

Pisna naloga

Član izpitne komisije kandidatu določi pisno nalogo najmanj 30 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita in o tem hkrati obvesti Ministrstvo za javno upravo. Kandidat mora pisno nalogo v elektronski obliki predložiti članu komisije, ki je kandidatu določil pisno nalogo in Ministrstvu za javno upravo najmanj 10 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita. Če kandidat brez opravičenega razloga v navedenem roku ne predloži pisne naloge ali določenega dne ne pristopi k opravljanju strokovnega izpita, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.

Kandidat si lahko pomaga tudi z navodili za pripravo pisne naloge.

Stroški izpita

Delodajalec, ki je kandidata prijavil k strokovnemu izpitu, ali kandidat, če se je prijavil sam, plača stroške opravljanja strokovnega izpita ob prijavi na strokovni izpit.

Če stroški izpita ne bodo poravnani do roka za prijavo, kandidat ne bo uvrščen v izpitni rok, na katerega je prijavljen.

Če kandidat petnajst dni pred izpitnim rokom, na katerega je bil prijavljen, ne prejme obvestila o razporedu na izpit, kljub temu, da so bili stroški izpita poravnani, naj se nemudoma obrne na koordinatorko strokovnega izpita s področja varnosti in zdravja pri delu ga. Inge KUPER, tel.: 01/ 478 85 32, e-pošta: inge.kuper@gov.si.

Več informacij lahko najdete na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Iskalnik