Skoči do osrednje vsebine

Statistična poročila o uporabi živali v postopkih

Uporaba živali v postopkih predstavlja za splošno javnost občutljivo temo. Treba je zmanjšati število živali, ki se v postopkih uporabljajo  za raziskovalne in druge znanstvene namene, na najnižjo možno stopnjo, ki je še znanstveno opravičljiva.

Statistično poročilo vsebuje informacije o številu, vrstah in namenu uporabe živali v postopkih, težavnosti postopkov, genetskem statusu, itd.

Države članice Evropske unije vsako leto, do 10. novembra za preteklo leto na Evropsko komisijo pošljejo statistično poročilo. Podatki se shranijo in obdelajo v bazi podatkov DECLARE-ALURES. Podrobno poročilo iz baze je objavljeno pod rubriko »Poročilo DECLARE 2020«.

Evropska komisija je na podlagi Direktive 2010/63/EU in Izvedbenega Sklepa komisije 2020/7569/EU pripravila skupno statistično poročilo o uporabi živali na ozemlju celotne Evropske unije. Poročilo zajema obdobje 2015 – 2017. Poročilo je dostopno tukaj.

Za širšo javnost je dostopna tudi EU baza podatkov ALURES: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/alures_en.htm. Vključuje EU statistična poročila o uporabi živali v znanstvene namene. Bazo sestavljajo trije oddelki:

Oddelek 1 - število, vrsta in izvor živali, ki so bile prvič uporabljene v znanstvene namene, rutinsko proizvodnjo ter izobraževanje in usposabljanje

Oddelek 2 - število vseh uporab živali (prva in vse nadaljnje uporabe), razlog uporabe, dejanska težavnost, genetski status živali, uporaba zaradi zakonodajnih zahtev

Oddelek 3 - število GS živali uporabljenih v podporo znanstvenim raziskavam (razvoj in ohranjanje linij GS živali (te živali niso vključene v Oddelka 1 in 2)