Skoči do osrednje vsebine

Spremljanje, nadzor in izkoreninjenje bolezni živali - Odredba 2019

Minister, pristojen za veterinarstvo, ob koncu vsakega leta za naslednje leto odredi, katera preventivna cepljenja in diagnostične ter druge preiskave je treba opraviti v Republiki Sloveniji za zagotavljanje ugodnih epizootioloških razmer. Določijo se roki ter način poročanja o opravljenih ukrepih in drugi pogoji za izvedbo teh ukrepov ter organizacije, ki jih morajo opraviti.