Skoči do osrednje vsebine

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (IED)

Pri vlogah za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja lahko upravljavci smiselno uporabijo Obrazec vloge s tabelami in pripadajočimi navodili za IED napravo.

Upravna taksa

Upravna taksa, skladno s tarifno št. 77 ZUT, za vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja znaša 250 EUR.  Upravno takso lahko plačate plača na podračun javnofinančnih prihodkov, naziv: Upravne takse – državne, številka računa: 0110 0100 0315 637, referenca: 11 25518-7111002-35432022