Skoči do osrednje vsebine

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (IED)

Zakon o varstvu okolja v 77. členu določa, da mora upravljavec vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega (v nadaljevanju: IED naprava), ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu.

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za IED napravo je določena v 22. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15; v nadaljevanju: Uredba IED).

Pri vlogah za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja lahko upravljavci smiselno uporabijo Obrazec vloge s tabelami in pripadajočimi navodili za IED napravo.

Prijave sprememb

Upravna taksa

Upravna taksa, skladno s tarifno št. 77 ZUT, za vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja znaša 250 EUR.  Upravno takso lahko plačate na podračun MOP-Agencija RS za okolje, naziv podračuna: Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo - državne, številka podračuna: 01100-1000315637, referenca: 11 25518-7111002-35406021.