Skoči do osrednje vsebine

Registracija podjetij, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

Podjetja za katere je potrebna registracija pri Zdravstvenem inšpektoratu RS

  1. Proizvodnja oziroma predelava materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili v Republiki Sloveniji.
  2. Uvoz materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili – direktna dobava iz tretjih držav.
  3. Distribucija materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili – direktna dobava iz območja EU.

Nekaj posebnih primerov podjetij, ki se prav tako uvrščajo v zgornje tri skupine: 

  1. proizvajalci oziroma pridelovalci živil (tudi pakirnice živil), ki direktno uvažajo iz tretjih držav ali nabavljajo iz območja EU materiale in izdelke, namenjene za stik z živili bodisi za lastno uporabo-pakiranje živil bodisi za nadaljnjo distribucijo;
  2. maloprodaja in tržnice, le v primeru, če gre za direktni uvoz iz tretjih držav ali dobavo iz območja EU;
  3. restavracije, gostilne, menze, premični obrati, objekti na javnih prireditvah, obrati v javnih zavodih (npr. bolnišnice šole, vrtci) in drugi živilski obrati, če direktno uvažajo iz tretjih držav ali direktno dobavljajo (območje EU) materiale in izdelke, namenjene za stik z živili (npr. škatle in podloge za pice, posoda, pribor itd., ki se uporablja za serviranje, pakiranje hrane ali na kakršen koli način pride v neposreden stik z živili, kozarci in materiali, uporabljeni v avtomatih za pijače in hrano itd.); in
  4. spletna prodaja, kataloška prodaja in TV-prodaja, če gre za direktni uvoz iz tretjih držav ali dobavo iz območja EU.


Podjetje:  pomeni katero koli podjetje, ki za dobiček ali ne, bodisi zasebno bodisi javno, izvaja katero koli dejavnost, povezano s katero koli stopnjo proizvodnje, predelave in distribucije materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili.


Dajanje v promet: pomeni imetje materialov in izdelkov za namene prodaje, vključno s ponujanjem za prodajo ali katerokoli drugo obliko prenosa, proti plačilu ali ne, ter za prodajo, distribucijo in druge oblike prenosa.

Postopek registracije in obveznost javljanja sprememb

Podjetje je dolžno izpolniti vlogo za registracijo Zdravstvenemu inšpektoratu RS:

  • najkasneje 15 dni pred začetkom delovanja podjetja,
  • najkasneje 30 dni po nastanku vsake spremembe. Podjetje je dolžno posredovati vse zahtevane podatke, pri čemer mora tiste, na katere se sprememba nanaša, označiti v okencu »Sprememba«,
  • najmanj 30 dni po prenehanju delovanja podjetja in 

jo poslati po pošti na našo lokalno pristojno Območno enoto, s pripisom »Registracija FCM«.