Skoči do osrednje vsebine

Register potrjenih vzorčnih notranjih pravil

Pravno obvestilo:

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) vodimo Register potrjenih vzorčnih notranjih pravil.