GOV.SI

Register potrjenih vzorčnih notranjih pravil

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pravno obvestilo:

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) vodimo Register potrjenih vzorčnih notranjih pravil.