Skoči do osrednje vsebine

Projektna dokumentacija in projektiranje

V nadaljevanju so pripravljeni vzorci projektnih nalog za izdelavo izvedbenih načrtov, vlog ter druga navodila za projektiranje oziroma izvajanje ukrepov v sklopu cestnega sveta glavnih in regionalnih cest ter kolesarskih površin, ki jih morajo biti upoštevana pri pripravi dokumentacije.

 • Vzorci projektne naloge

  Navodila | Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
 • Recenzije projektne dokumentacije

  Navodila | Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
 • Navodila za projektiranje kolesarskih površin

  Navodila je možno naročiti tudi tiskani različici. Naročite jih lahko s sporočilom na naslov gp.drsi@gov.si, po tel. na 01/478-8002 ali osebno na Direkciji za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana, kjer ga lahko tudi prevzamete oziroma vam ga pošljemo na želeni naslov.
  Navodila | Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
 • Interna navodila za vodenje postopkov v skladu z 18. členom ZCes-1

  Interna navodila za vodenje postopkov v skladu z 18. členom Zakona o cestah (investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na javnih cestah).
  Navodila | Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
 • Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju Direkcije za infrastrukturo

  Povozi dvoživk predstavljajo v Sloveniji problem tako z vidika varnosti prometnih udeležencev kot tudi z vidika varovanja dvoživk, zato je bil izdelan predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju Direkcije za infrastrukturo.
  Navodila | Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Iskalnik