Skoči do osrednje vsebine

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Postopek za priznanje poklicne kvalifikacije se začne na zahtevo strokovnjaka, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati reguliran poklic na področju vzgoje in izobraževanja.

Vlogi mora priložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo pristojnega organa države izvora kvalifikacije o reguliranosti poklica in izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica v tej državi (potrdilo o kompetenci v skladu s 13. členom direktive 2005/36/ES),
 • diploma, spričevalo ter druga dokazila o uspešno dokončanem formalnem izobraževanju ali usposabljanju, ki jih izda pristojni organ oziroma izobraževalna ustanova,
 • dokazila o vsebini in poteku izobraževanja, iz katerih je razvidno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je strokovnjak opravil,
 • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primeru, če poklic v državi izvora kvalifikacije ni reguliran),
 • dokazilo o državljanstvu (kopija veljavnega osebnega dokumenta).

Vsi dokumenti, razen dokazila o državljanstvu, se praviloma predložijo v overjenem prevodu.
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 70 EUR: za vlogo 35,00 EUR in za odločbo 35,00 EUR.

Pri plačilu s plačilnim nalogom UPN je potrebno navesti:

 • namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
 • prejemnik: naziv: UPRAVNE TAKSE
                  ulica: Župančičeva 3
                  kraj: LJUBLJANA
 • št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
 • referenca: 11 33308-7111002-6010

Strokovnjak pošlje vlogo (skupaj s prilogami in dokazilom o plačani upravni taksi) na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Iskalnik