Skoči do osrednje vsebine

Pritožbe zoper delo policistov

Pritožbo zoper delo policista lahko vložite v 45 dneh od dneva, ko naj bi policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil človekove pravice ali temeljne svoboščine. 

Pritožbo lahko vložite v pisni obliki ali ustno na zapisnik v uradnih prostorih Sektorja za pritožbe zoper policijo na Ministrstvu za notranje zadeve, Litostrojska cesta 54 v Ljubljani, ali jo pošljete na elektronski naslov pritozbe.mnz@gov.si ali prek portala e-uprava.

Vložene pritožbe zoper delo policistov se rešujejo na dveh ravneh:

  • v pomiritvenem postopku pri vodji organizacijske enote policije, 
  • pred senatom ministrstva.

Zloženka