GOV.SI

Pritožbe zoper delo policistov

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pritožbo zoper delo policista lahko vložite v 45 dneh od dneva, ko naj bi policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil človekove pravice ali temeljne svoboščine. 

Pritožbo lahko vložite v pisni obliki ali ustno na zapisnik v uradnih prostorih Sektorja za pritožbe zoper policijo na Ministrstvu za notranje zadeve, Litostrojska cesta 54 v Ljubljani, ali jo pošljete na elektronski naslov pritozbe.mnz@gov.si ali prek portala e-uprava.

Vložene pritožbe zoper delo policistov se rešujejo na dveh ravneh: