GOV.SI

Pritožbe zoper delo policistov

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V pritožbenem postopku lahko uveljavljate nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

Pritožbo lahko vložite v 45 dneh od dneva, ko naj bi policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil človekove pravice ali temeljne svoboščine. 

Pritožbo lahko vložite v pisni obliki ali ustno na zapisnik v uradnih prostorih Sektorja za pritožbe zoper policijo na Ministrstvu za notranje zadeve, Litostrojska cesta 54 v Ljubljani, ali jo pošljete na elektronski naslov pritozbe.mnz@gov.si ali prek portala e-uprava.

Pritožite se lahko:

 • ko je policist zoper vas izvajal policijska pooblastila (domnevno neupravičen vstop v stanovanje, neupravičen odvzem prostosti, neupravičen pregled osebe, zaseg predmetov …),
 • ko je neupravičeno ali prekomerno uporabil prisilna sredstva,
 • ko je opustil dejanje oziroma ni ukrepal,
 • ko je neprimerno komuniciral, pri čemer se je nedostojno in nekorektno vedel do vas.

V pritožbenem postopku se ugotavljajo okoliščine izvedbe policijskega postopka in uporaba policijskih pooblastil. Ne ugotavlja se, ali je oseba, ki je vložila pritožbo, storila ali ni storila kaznivega dejanja ali prekrška. S pritožbenim postopkom se pritožnik ne more izogniti kazenskemu postopku ali postopku o prekršku in predpisani sankciji za kaznivo dejanje ali prekršek.

Pritožbe se ne obravnava, če:

 • se ne strinjate z izrečeno globo za storjeni prekršek (ugovor ali zahteva za sodno varstvo v prekrškovnem postopku),
 • gre za pisanje, ki se nanaša na nestrinjanje s predpisanimi metodami in načinom dela policije,
 • gre za dejanja policista, ki niso bila storjena med opravljanjem policijskih nalog,
 • ni popolna in razumljiva,
 • niste upravičena oseba za vložitev pritožbe (upravičen vlagatelj je oseba, neposredno udeležena v policijskem postopku ali svojec take osebe, če meni, da je oseba izgubila življenje zaradi posledic dejanja ali opustitve dejanja policista),
 • je bilo o njej že odločeno v pritožbenem postopku,
 • je vsebina zlonamerna ali se z njo zlorablja pritožbeni postopek,
 • če je vložena anonimno.

Vložene pritožbe zoper delo policistov se rešujejo na dveh ravneh: