Skoči do osrednje vsebine

Priprava podatkov za potrebe nadzora plač v javnem sektorju (zavezanci za nadzor po ZSPJS)

  1. Potrebne podatke o prevedbi delovnih mest in javnih uslužbencev na dan 31. 7. 2008 (po prejšnjih predpisih) in na dan 1.8.2008 (po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju) vnesete v mapo Simulacija_28072008 (plačna lestvica z veljavnostjo od 1.7.2008); To mapo uporabite tudi za podatke o novo zaposlenih javnih uslužbencih v obdobju od 2.8.2008 do 31.12.2009.
  2. Potrebne podatke o novo zaposlenih javnih uslužbencih v obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010 vnesete v mapo Simulacija_01012010 (plačna lestvica z veljavnostjo od 1.1.2010).
  3. Potrebne podatke o novo zaposlenih javnih uslužbencih v obdobju od 1.7.2010 do 31.12.2010 vnesete v mapo Simulacija_01072010 (plačna lestvica z veljavnostjo od 1.7.2010).
  4. Potrebne podatke o novo zaposlenih javnih uslužbencih od 1.1.2011 do 31.5.2012 vnesete v mapo  Simulacija_01012011 (plačna lestvica z veljavnostjo od 1.1.2011).
  5. Potrebne podatke o novo zaposlenih javnih uslužbencih od 1.6.2012 do 31.5.2013 vnesete v mapo Simulacija_01062012 (plačna lestvica z veljavnostjo od 1.6.2012).
  6. Potrebne podatke o novo zaposlenih javnih uslužbencih po 1.6.2013 vnesete v mapo Simulacija_01062013 (plačna lestvica z veljavnostjo od 1.6.2013).

V vsaki mapi se nahajajo vse potrebne datoteke, vključno z ustreznimi navodili za delo. Navodila za delo so enaka za vse mape. Mape z vnesenimi podatki pošljite po pošti na USB ključu ali na zgoščenki inšpektorju, pristojnemu za nadzor posameznega proračunskega uporabnika.