Skoči do osrednje vsebine

Priprava podatkov o zaposlenih za izdelavo vzorca za inšpekcijski nadzor

 • Priprava podatkov o zaposlenih za izdelavo vzorca za inšpekcijski nadzor

  Pristojna oseba uporabnika proračuna (inšpekcijskega zavezanca), pri katerem se je začel izvajati inšpekcijski nadzor, vnese v obrazec podatke o vseh zaposlenih na dan začetka inšpekcijskega nadzora.
  V prvo vrstico tabele najprej vnesete šifro proračunskega uporabnika (npr. 31305), nato pa v drugo vrstico še naziv proračunskega uporabnika (npr. Ministrstvo za javno upravo).
  Zaporedna številka vrstice je že vnesena v tabelo, zato je potrebno vnesti samo ime in priimek vsakega od javnih uslužbencev (npr. v obliki Janez Novak) in veljavni tarifni razred njegovega delovnega mesta (npr. VII/2).
  Tarifni razredi, ki se vnašajo v tabelo, imajo naslednjo obliko: I, II, III, IV, V, VI, VII/1, VII/2, VIII in IX.
  Obrazec v obliki tabele, s pravilno vnesenimi podatki, pošlje uporabnik proračuna na elektronski naslov, ki ga določi pristojni inšpektor.
  Obrazci, prijavnice