Skoči do osrednje vsebine

Prijava na usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Imetniki dovoljenj za izdajanje rastlinskih potnih listov oziroma njihove odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje predpisanih obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov (RPL). Zato na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za njih organiziramo predpisano usposabljanje, ki ga izvaja zunanji izvajalec.

Vrste usposabljanj na področju zdravstvenega varstva rastlin

 • Osnovno usposabljanje obsega dvodnevni tečaj in pisno preverjanje znanja. Preden kandidat pristopi k pisnemu preverjanju, se mora udeležiti tečaja, na katerem prejme tudi gradivo.
 • Obnovitveni tečaj obsega enodnevno izobraževanje brez preverjanja znanja.

Gradivo za osnovno usposabljanje:

Priročnik "ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN, Registracija in rastlinski potni list" (spremenjena in dopolnjena izdaja, februar 2018) .pdf

 • slikovno gradivo (dodatek 6) .pdf

Priloge:

 • seznam veljavih predpisov s področja zdravstvenega varstva rastlin .pdf
 • seznami I, II, III, IV.A.II in V.A Direktive Sveta 2000/29/ES .pdf 
 • seznami varovanih območij po Uredbi Komisije 690/2008
 • seznam rastlin, ki jih mora pri premeščanju ali trženju v EU spremljati RPL oz. etiketa dobavitelja/potrdilo dobavitelja/uradne etikete .pdf
 • seznam nekaterih karantenskih ŠO in nekaterih pomembnejših nekarantenskih reguliranih ŠO .pdf
 • seznam pooblaščenih laboratorijev .pdf

Prijava na usposabljanje

Kandidat se za osnovno ali obnovitveno usposabljanje prijavi pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanja:  KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica.

Po prijavi prejme obvestilo izvajalca glede časa, kraja in programa usposabljanja.

Kandidat, ki uspešno opravi strokovno usposabljanje, prejme potrdilo o pridobitvi znanja iz zdravstvenega varstva rastlin s strani izvajalca usposabljanja. Potrdilo velja tri leta od njegove izdaje in se podaljša za tri leta, če se kandidat pred potekom njegove veljavnosti udeleži obnovitvenega tečaja.

Dokazila

Kandidat k preverjanju znanja pristopi z osebno izkaznico.

Stroški

Stroške usposabljanja in preverjanja znanja nosi prijavitelj po ceniku izvajalca. V ceno strokovnega usposabljanja so vključeni tudi stroški gradiva, izdaje potrdila ter preverjanja znanja.

Arhiv usposabljanj

Arhiv usposabljanj:

 • OSNOVNO USPOSABLJANJE iz zdravstvenega varstva rastlin za odgovorne osebe (2-dnevno): Na voljo je en termin usposabljanja: 20. in 21. marec 2019. Več informacij najdete na spletni strani izvajalca (KGZS-Zavod GO): Usposabljanje - odgovorne osebe (dvodnevno, 2019).
 • OBNOVITVENO usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin za odgovorne osebe (1-dnevno): Na voljo je en termin enodnevnega usposabljanja: 28. marec 2019. Več informacij najdete na spletni strani izvajalca (KGZS-Zavod GO): Usposabljanje - odgovorne osebe (enodnevno, 2019).
Iskalnik