Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitve Uradu za nadzor proračuna

Postopke inšpekcijskega nadzora izvajamo po uradni dolžnosti na podlagi letnega načrta dela, v katerem določimo število rednih nadzorov in nadzorov, ki jih bomo uvedli na podlagi prejetih prijav ali pobud drugih organov.

Vse prejete prijave, vključno z anonimnimi, pobude za inšpekcijski nadzor in druge vloge, bomo obravnavali. V kolikor bomo ocenili, da glede na navedbe v prijavi obstaja utemeljen sum, da je pri določenem proračunskem uporabniku prišlo do kršitve predpisov, ki jih nadzorujemo, bomo uvedli postopek inšpekcijskega nadzora. Če bomo ugotovili, da zadeva sodi v pristojnost drugega organa, bomo prijavo oziroma pobudo odstopili pristojnemu organu.

Za uspešno obravnavo prijave je zaželeno, da prijavitelj navede naziv proračunskega uporabnika, zoper katerega se vlaga prijava, navedbo predpisa, pri izvajanju katerega so bile zaznane domnevne nepravilnosti in čim bolj natančen opis nepravilnosti, prijavi pa se lahko priložijo tudi dokumenti, ki dokazujejo nastanek nepravilnosti.

V kolikor želite biti o naših ugotovitvah in ukrepih obveščeni, nam to sporočite. Prijavo pa lahko podate tudi anonimno. Ugotovitve in ukrepe v zvezi z opravljenim nadzorom, za katerega ste podali prijavo, pa si lahko ogledate na naši spletni strani, kjer objavljamo vse izdane zapisnike o opravljenih inšpekcijskih nadzorih pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.