Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

V skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru smo dolžni obravnavati prijave kršitev predpisov iz svojega delovnega področja. Vlagatelja na njegovo zahtevo obvestimo o ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka. Prijave v inšpekcijskem postopku upoštevamo le kot pobude za inšpekcijsko ukrepanje, zato vlagatelj prijave nima položaja stranke v inšpekcijskem postopku. Postopek inšpekcijskega nadzora uvedemo vedno le po uradni dolžnosti.

Prosimo, da v prijavi čim bolj natančno navedete podatke, ki se nanašajo na domnevno kršitev oz. kršitelja (podatki o vsebini domnevne kršitve, lokacijo, čas ipd.). Upravne takse za prijavo ni potrebno plačati, saj je prijava zgolj informacija inšpektorju. Zakon o inšpekcijskemu nadzoru določa, da je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

Iskalnik