Skoči do osrednje vsebine

Priglasitev in poročanje o distribuciji zdravil za uporabo v veterinarski medicini v maloprodajo

Veletrgovci morajo dejavnost distribucije zdravil za uporabo v veterinarski medicini priglasiti na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), prav tako so zavezanci za poročanje o prometu zdravil v maloprodajo.

Priglasitev veletrgovcev o distribuciji zdravil v maloprodajo

Vsi veletrgovci z zdravili, ki opravljajo dejavnost distribucije zdravil v veterinarske organizacije, so dolžni svojo dejavnost priglasiti na UVHVVR. Za registracijo lahko uporabite pripravljen obrazec.

Vsebinske podatke iz obrazca, oziroma izpolnjeni obrazec posredujte na elektronski naslov: zdravila.uvhvvr@gov.si.

Poročanje o distribuciji zdravil v maloprodajo

Veletrgovci z zdravili, ki izvajate distribucijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini v maloprodajo ste na UVHVVR dolžni poročati o prometu zdravil na medmrežni predlogi, ki jo podpira aplikacija ZDPROM.

Za pridobitev pravic za dostop do medmrežne aplikacije ZDPROM, morate bodoči uporabniki aplikacije izpolniti vlogo za dostop.

Skenirano in izpolnjeno vlogo predhodno posredujte na spletni naslov zdravila.uvhvvr@gov.si.

Izpolnjeno vlogo v pisni obliki posredujte na naslov:

Aplikacija ZDPROM je za namen vnosa podatkov o prometu zdravil v letu 2022 dostopna od 23. januarja 2023 do vključno 6. marca 2023.

Za strokovno in tehnično pomoč v zvezi z vnašanjem poročil o prometu zdravil v medmrežno aplikacijo ZDPROM smo pripravili posebna navodila o uporabi aplikacije in vzorec datoteke za pripravo dokumenta za uvoz podatkov v aplikacijo.