GOV.SI

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

Za  pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa je potrebno poslati vlogo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport (gp.mizs@gov.si). Vlogo sestavljajo izpolnjeni obrazci:

 1. Izjava (doc)
 2. Obrazec Program dela za tekoče in naslednje koledarsko leto (doc)
 3. Obrazec Poročilo o delu za zadnji dve koledarski leti (doc)
 4. Priloge:
  1. Statut organizacije (v katerem mora biti opredeljena dejavnost, ki je v javnem interesu)
  2. Dokazila, ki izkazujejo pomembnejše dosežke delovanja na področju športa
  3. Program bodočega delovanja (najmanj dvoletni), ki vsebuje opis rednega  izvajanje dejavnosti v javnem interesu

Vse tri obrazce izpolnite, natisnete, podpišete, žigosate ter skenirate. Skenirate še statut organizacije in vse priloge ter vse pošljete po elektronski pošti na naslov: gp.mizs@gov.si.
 
Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma, vlogo pošlje (vse tri obrazce, statut in ostale priloge) po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Prosimo, da ne prilagate nobenih drugih dokumentov.

Društva, ki že imajo status društva v javnem interesu

Za vsa društva, ki so na dan 14. 4. 2018 imela status društva v javnem interesu na področju športa se šteje, da je nevladna organizacija v javnem interesu, če:

 1. Najkasneje do 31. 3. 2019 posredujejo izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajeno  s pogoji, ki jih določa Zakon o nevladnih organizacijah (doc)
 2. Obrazec Program dela za  tekoče in naslednje koledarsko leto (doc)
 3. Obrazec Poročilo o delu  za zadnji dve koledarski leti (doc)

Vsem društvom, ki bodo izpolnila svoje obveznosti iz gornje točke, ministrstvo izda po uradni dolžnosti odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Vsem društvom, ki svoje obveznosti ne bodo izpolnila, pa bo ministrstvo odvzelo status društva v javnem interesu.