Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev službene izkaznice za varnostne osebe

Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter sistemi tehničnega varovanja, varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja, izdelava projektov za izvedbo sistemov tehničnega varovanja in nadzor nad njegovo izvedbo, neposredna izvedba, montaža in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja, upravljanje z varnostno-nadzornim centrom in stalen fizičen nadzor nad sistemi tehničnega varovanja, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk z varnostniki in posebej prirejenimi vozili in sistemi tehničnega varovanja, zagotavljanje reda na javnih zbiranjih, kadar te varujejo varnostniki in varovanje prireditev v gostinskih lokalih z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja.

Kdo lahko opravlja zasebno varovanje?

Zasebno varovanje lahko opravlja, ga ponuja ali o njem svetuje v okviru svoje usposobljenosti kot pridobitno dejavnost za naročnike na podlagi pogodbenega odnosa gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu z zakonom o zasebnem varovanju. Pravni osebi se licenca podeli s certifikatom o licenci.

Naloge zasebnega varovanja neposredno opravlja varnostno osebje, ki ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog zasebnega varovanja, določene za varnostno osebje v skladu z zakonom o zasebnem varovanju. Fizični osebi se licenca podeli s službeno izkaznico. Določena je nova oblika službene izkaznice, v skladu z zakonom pa še naprej ostajajo v veljavi tudi stare službene izkaznice.

Imetniki licenc in službenih izkaznic morajo ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje, določene za pridobitev licence.

Službene izkaznice za varnostno osebje

Posameznik lahko pridobi službeno izkaznico glede na vrsto dela, ki ga želi opravljati:

 • varnostni menedžer,
 • varnostnik čuvaj,
 • varnostnik,
 • varnostnik nadzornik,
 • varnostnik telesni stražar,
 • varnostni tehnik,
 • pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, 
 • operater varnostno-nadzornega centra (VNC).

Službeno izkaznico je treba zamenjati in takoj obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve, če:

 • jo je imetnik izgubil,
 • je poškodovana,
 • je bila ukradena,
 • je imetnik spremenil osebno ime.

Ministrstvo pred zamenjavo imetniku službene izkaznice izda potrdilo iz evidence, da nemoteno opravlja zasebno varovanje.