Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev pooblastila za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak

Izvajalec obratovalnega monitoringa po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje mora pridobiti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak.

Za pridobitev pooblastila  za izvajanje obratovalnega monitoringa za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak je potrebno vložiti vlogo in predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 25. členu Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.  

Pooblaščenci

  • Pooblaščenci za kalibracijo

    Tabela akreditiranih laboratorijev s pooblastilom za iizvajanje obratovalnega monitoringa za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja: merilne opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak
    Seznami in evidence