Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja

Licenco potrebuje gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki želi opravljati:

  • varovanje življenja in osebne nedotakljivosti oseb,
  • varovanje premičnega in nepremičnega premoženja pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem,
  • prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (zlato, drago kamenje, umetnine, vrednostni papirji ipd.),
  • zagotavljati red na javnih shodih in javnih prireditvah v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja,
  • organizirati varovanje prireditev v gostinskih lokalih v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja,
  • upravljati in stalno fizično nadzorovati vgrajene sisteme za tehnično varovanje, območja ali varovane osebe s pomočjo varnostno-nadzornega centra,
  • izvajati načrtovanje sistemov tehničnega varovanja, ki želi izvajati oziroma vzdrževati sisteme tehničnega varovanja kot pridobitno gospodarsko dejavnost.

Za podelitev ustrezne licence mora prosilec izpolniti vlogo in jo poslati na Ministrstvo za notranje zadeve.