Skoči do osrednje vsebine

Preizkus usposobljenosti za osebe, usposobljene za reševanje iz vode

Pogoji za prijavo

Za reševanje iz vode po programu D se lahko usposobite, če:

 • ste polnoletni,
 • opravite zdravniški pregled za ugotavljanje splošne delovne sposobnosti,
 • ste pred začetkom usposabljanja opravili preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti,
 • ste opravili preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči.

Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti izvedejo pooblaščeni izvajalci pred začetkom usposabljanja, ki je obvezno. Preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči po predpisanem programu izvaja Rdeči križ Slovenije.

Prijava k preizkusu usposobljenosti (izpit in licenca)

Za opravljanje preizkusa usposobljenosti prijavnico z dokazili o izpolnjevanju pogojev in vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov pošljete na Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: darja.zlicar@urszr.si.

Prijaviti se je treba najmanj sedem dni pred izbranim terminom, če priložite vsa potrebna dokazila, oziroma najmanj 40 dni prej, če želite, da dokazila pridobi uprava iz uradnih evidenc. K prijavi je treba obvezno priložiti:

 • fotografijo (35 mm x 45 mm) za izkaznico,
 • potrdilo o zdravniškem pregledu.

Potek preizkusa usposobljenosti (izpit)

Izpit obsega teoretični in praktični del. Opravite ga, če ste uspešni pri obeh delih preverjanja. Pri teoretičnem delu je treba doseči 70 odstotkov točk, pri praktičnem pa je treba pravilno opraviti vse predpisane vaje.

Če ste neuspešni pri preverjanju znanja plavanja in plavalnih sposobnosti, ne morete nadaljevati praktičnega preverjanja reševanja iz vode. Stroškov izpita vam v tem primeru ne zaračunamo.

Pri praktičnem delu lahko takoj po končanem preverjanju ponavljate največ dve predpisani vaji. Če ste bili pri ponavljanju neuspešni, ponovno opravljate praktični del v celoti, praviloma po preteku treh mesecev. Če ste bili tudi drugič neuspešni, se lahko k preizkusu usposobljenosti ponovno prijavite po enem letu, pred tem pa morate še enkrat na usposabljanje.

Komisija bo po potrebi preverila vašo identiteto.

Če se ne strinjate z oceno komisije, lahko takoj po končanem preverjanju vložite ugovor, ki se zapiše v zapisnik. O njegovi utemeljenosti odloča generalni direktor uprave po posvetovanju s komisijo. Če je ugovor utemeljen, lahko ponovno opravljate izpit v naslednjem razpisanem terminu. Na odločitev komisije, sprejeto po ponovnem preverjanju, je mogoča pritožba.

Če se iz neopravičenih razlogov ne udeležite izpita, na katerega ste se prijavili, ali če med praktičnim preverjanjem odstopite, se šteje, da izpita niste opravili. V tem primeru se izpit plača v celoti.

Ob uspešno opravljenem izpitu izpolnjevanju drugih pogojev vam uprava izda izkaznico osebe, usposobljene za reševanje iz vode.

Obnavljanje preizkusa usposobljenosti (licenca)

Svojo usposobljenosti morate potrdili vsako peto leto (obnova licence). Preverjanje obsega samo praktični del –znanja plavanja in plavalnih sposobnosti ter reševanja iz vode. Pred tem morate ponovno opraviti tudi zdravniški pregled in usposobljenosti za dajanje prve pomoči.

Stroški preizkusa usposobljenosti po programu D

Del preizkusa usposobljenosti Cena v evrih*
teoretični in praktični del 60
samo teoretični del 10
samo praktični del (obnova licence) 45

*Vsi zneski vključujejo 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Način plačila

Stroške izpita poravnate po prejetem računu, ki ga po datumu izpita pošljemo plačniku, kot ste označili na prijavnici. Plačnik je lahko fizična oseba ali organizacija, ki vas prijavi k izpitu.

Prejemnik: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

IBAN: SI 56 01100 6370191114

Sklic: 00 19127 7130066

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Koda namena: GOVT

Program usposabljanja

 • Program D, sprejet 2015

  za osebe, ki izposojajo plovila
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje