Skoči do osrednje vsebine

Odstopanja za netrgovske premike hišnih živali – izredne okoliščine v Ukrajini

Slovenija ima kot država članica EU v skladu z zakonodajo Evropske Unije (EU) možnost, da v izjemnih primerih, kakor so nenadne naravne nesreče, politični nemiri ter druge vrste višje sile, ki prizadenejo lastnike hišnih živali, dovoli izjeme od izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za netrgovske premike hišnih živali. Za takšne izjemne premike mora pristojni organ določiti pogoje, pod katerimi hišna žival med premikom ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in živali. Pravna podlaga za odstopanje je  določena v 32. členu Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (v nadaljevanju Uredba 576/2013/EU).

Za dovolitev odstopanja mora lastnik z vlogo predhodno zaprositi za  dovoljenje pristojnega organa, živali pa morajo po prihodu v Slovenijo ostati v izolaciji do izpolnjevanja zdravstvenih pogojev, zaradi varovanja zdravja ljudi in živali.

Zaradi izrednih razmer v Ukrajini, se začasno dovoli vstop teh živali na podlagi izpolnjene vloge in pod pogoji, ki so navedeni v vlogi, da se zagotovi, da vstop teh živali v EU ne predstavlja tveganja za vnos/prenos stekline.

Za sprejem vlog je na GU UVHVVR vzpostavljena kontaktna točka: pets-crisisUA.uvhvvr@gov.si .

Kontaktna točka bo sprejela vlogo in jo posredovala na elektronski naslov pristojnega OU, za naslov, ki ga bo navedel lastnik živali na vlogi.

Lastnik živali mora po prihodu na navedeni naslov o temu nemudoma obvestiti pristojni Območni urad UVHVVR na elektronski naslov

Po prihodu živali na namembno mesto bo le ta v izolaciji do izpolnjevanja splošnih pogojev za vstop v EU v skladu z Uredbo 576/2013/EU, kakor bo določeno v odločbi OU  (označevanje, cepljenje, test titracije).

Enaki pogoji veljajo za državljane EU držav, ki se s svojimi ljubljenčki vračajo iz Rusije ali Belorusije.