GOV.SI

Odškodnina za škodo na premoženju zaradi zavarovane vrste živali

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Če zaravovana vrsta živali povzroči škodo na premoženju ljudi, kljub temu, da je lastnik na primeren način kot dober gospodar naredil vse potrebno, da svoje premoženje obvarujejo pred nastankom škode, država, ki izplača odškodnino. Več

Vloga za uveljavljanje odškodninskega zahtevka