Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje o premiku čebeljih družin zaradi hruševega ožiga

Premik čebeljih družin zaradi hruševega ožiga

Imetnik čebelje družine opremi prevozna sredstva za premik čebel oziroma čebelnjake in obvesti pristojnega inšpektorja  o nameri premeščanja in katerega od karantenskih ukrepov bo izvedel.

Pristojni inšpektor preverja premike čebeljih družin. Preveri zlasti pisno obvestilo. Iz obvestila so razvidni naslednji podatki o:
1. imetniku (ime in priimek oziroma naziv ter naslov oziroma sedež),
2. datumu premika čebeljih družin in
3. izvedenih karantenskih ukrepih:

  • čebelje družine da za 72 ur v karanteno na območje, kjer ni cvetočih gostiteljskih rastlin na preletni razdalji čebel;
  • čebelje družine da za 72 ur v karanteno na nadmorsko višino najmanj 1300 m;
  • čebelje družine zapre za 48 ur v teman prostor;
  • čebelje družine premesti z okuženega območja, žarišč okužbe in tri km pasu od roba žarišč okužbe, na varovano območje, če na kraju namembnosti premika čebeljih družin.