Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje o premiku čebeljih družin zaradi hruševega ožiga

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Premik čebeljih družin zaradi hruševega ožiga

Imetnik čebelje družine opremi prevozna sredstva za premik čebel oziroma čebelnjake in obvesti pristojnega inšpektorja  o nameri premeščanja in katerega od karantenskih ukrepov bo izvedel.

Pristojni inšpektor preverja premike čebeljih družin. Preveri zlasti pisno obvestilo. Iz obvestila so razvidni naslednji podatki o:
1. imetniku (ime in priimek oziroma naziv ter naslov oziroma sedež),
2. datumu premika čebeljih družin in
3. izvedenih karantenskih ukrepih:

  • čebelje družine da za 72 ur v karanteno na območje, kjer ni cvetočih gostiteljskih rastlin na preletni razdalji čebel;
  • čebelje družine da za 72 ur v karanteno na nadmorsko višino najmanj 1300 m;
  • čebelje družine zapre za 48 ur v teman prostor;
  • čebelje družine premesti z okuženega območja, žarišč okužbe in tri km pasu od roba žarišč okužbe, na varovano območje, če na kraju namembnosti premika čebeljih družin.
Iskalnik