Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev dovoljenja za promocijsko uporabo znamke I feel Slovenia

Moč znamke I feel Slovenia je tudi v motivaciji prebivalcev države, da jo uporabljajo, živijo in jo s tem krepijo. Znamka Slovenije bo namreč toliko močnejša, kolikor bolj pogosto in enovito jo bomo uporabljali. Kot njeni skrbniki zato spodbujamo in podpiramo njeno uporabo v promocijske namene.

Uporaba znamke je brezplačna. Vsak uporabnik jo bo udejanjal drugače, a pomembno je vedeti: znamke in njenega znaka ni dovoljeno spreminjati. 

Kaj je promocijska uporaba znamke?

Promocijska uporaba znamke pomeni, da je mogoče vsebinske prvine znamke (opisane v priročniku) in logotip prosto uporabljati za nastope na sejmih, v predstavitvenih publikacijah, pri oglaševanju izdelkov in storitev, pri predstavitvah, na kongresih in konferencah, v dopisih in podobno. 

Pri uporabi je treba upoštevati pravila in navodila, kako uporabiti znamko, kot so navedena v Priročniku znamke Slovenije in Priročniku celostne grafične podobe znamke Slovenije.

Kako pridobiti dovoljenje za promocijsko uporabo znamke?

Znamko lahko v promocijske namene uporabljajo vsi, a morajo za to pridobiti dovoljenje oz. soglasje njenega skrbnika. 

Če bi želeli uporabljati znamko, vas prosimo, da izpolnite Obrazec za pridobitev dovoljenja za uporabo znamke I feel Slovenia in ga pošljete na elektronski naslov polona.preseren@gov.si.

Pomembno: Zainteresirani posameznik ali organizacija, ki pridobi dovoljenje za uporabo znamke, se  strinja z izjavo, da bo znak/logotip uporabljal izključno v promocijske namene skladno s priročnikom celostne podobe znamke in da bo osnutek oblikovalske/grafične rešitve predložil kontaktni osebi skrbnika znamke v potrditev.