Skoči do osrednje vsebine

Netehnični povzetki projektov o uporabi živali v postopkih

Netehnični povzetki projektov so namenjeni širši javnosti z namenom večje preglednosti glede uporabe živali v postopkih. Gre za kratek in laičen način predstavitve podatkov o ciljih projekta, predvideni škodi za živali in posledično korist za ljudi, številu in vrsti uporabljenih živali, težavnosti postopkov ter kako je bilo upoštevano načelo 3R (zamenjava, zmanjšanje in izboljšanje).

Za enotni prikaz podatkov za projekte, izvedene na celotnem ozemlju Evropske unije, je Evropska komisija pripravila enotni obrazec, ki je objavljen v Delu A Priloge I Izvedbenega Sklepa komisije (EU) 2020/569.

Netehnične povzetke projektov, ki so jih pristojni organi držav članic odobrili od 1.1. 2021 dalje, lahko iščete v EU bazi, ki je dostopna tukaj.