GOV.SI

Naročilo publikacije oziroma zgoščenke "Promet"

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Direkcija za infrastrukturo izdaja podatke o štetju prometa v tiskani obliki in na zgoščenkah.

Na voljo je publikacija Promet 2017. V publikaciji so zbrani podatki o prometu na vseh odsekih državnih cest v letu 2017. 

Še vedno je na voljo tudi zgoščenka Štetje prometa 2017, ki zajema:

 • pregled števnih mest za leto 2017 (tabela in karta),
 • pregled PLDP na štetih odsekih v letu 2017,
 • rezultate izrednih ročnih štetij v letu 2017,
 • rezultate meritev obremenitev tovornih vozil,
 • analizo avtomatskih števcev prometa:
       a) prometne obremenitve:
           - pregled dnevnih obremenitev za vsa in tovorna vozila,
           - urno distribucijo,
           - urni in dnevni promet po kategorijah vozil (tekstovne datoteke),
       b) hitrosti:
           - kazalnike hitrosti,
           - povprečne dnevne hitrosti (tekstovne datoteke).

Cena za tiskan izvod je 16,00 EUR.

Cena za posamezno zgoščenko je 30,00 EUR.

 

Plačilo in prevzem gradiva

Naročeno gradivo prevzamete na naslovu Direkcije za infrastrukturo ali vam ga pošljemo na vaš naslov po prejemu dokazila o plačilu na transakcijski račun DRSI številka 01100-6300109972, sklic 24317-0231.

Dokazila o plačilu pošljite na naslov Direkcije za infrastrukturo ali na elektronski naslov.

Prosimo, da skupaj z naročilom pošljete tudi podatke za izstavitev računa, vključno z davčno številko.

Kontaktna oseba za naročilo publikacije oziroma zgoščenke