Skoči do osrednje vsebine

Strokovno delo v športu

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Strokovno delo v športu

Strokovno delo v športu predstavlja delo na področju naslednjih športnih programov: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših.

Strokovni delavec v športu

Strokovni delavec  v športu opravlja delo na področju športa in obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.

Strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Navodila za vpis v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih

Strokovni delavci v športu vložijo predlog za vpis v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Vloge (z izpolnjenim obrazcem) posredujejo na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma preko elektronskega naslova: gp.mizs(at)gov.si

Poleg vloge (izpolnjenega ter lastnoročno podpisanega obrazca), je treba priložiti še naslednja dokazila:

  1. a) IZOBRAŽENI:

VLOGA in DIPLOMA O IZOBRAZBI S ŠPORTNE SMERI

  1. b) USPOSOBLJENI:

VLOGA in DIPLOMA O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI (lahko tudi potrdilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti)

 

STROKOVNI DELAVCI S STARO PRVO STOPNJO USPOSOBLJENOSTI:

Strokovni delavci, ki so pridobili usposobljenost prve stopnje v skladu s starim Zakonom o športu (do junija 2017), se ne vpisujejo v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, saj morajo po pogojih novega Zakona o športu nadgraditi usposobljenost do nove 1. stopnje usposobljenosti.  

S staro 1. stopnjo usposobljenosti lahko Strokovni delavci opravljajo strokovno delo v športu, le še do 24. 6. 2020.

Iskalnik