Skoči do osrednje vsebine

Kategorizacija nastanitvenih obratov

Kategorizacija nastanitvenih obratov

Kategorijo nastanitvenega obrata določi gostinec, sobodajalec oziroma kmet, ki izvaja gostinsko dejavnost v nastanitvenem obratu ali oseba po njegovem pooblastilu. 

Izvedba ocenitve vam je omogočena z uporabo elektronskega sistema kategorizacije, ki vam olajša samostojno izvedbo kategorizacije ter poenostavlja preverjanje pogojev za doseganje posamezne kategorije po vrstah nastanitvenih obratov.

Elektronski sistem kategorizacije nastanitvenih obratov

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kategorizacija se izvaja v skladu z merili oziroma standardi opremljenosti in storitev, ki so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2 Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov.