Skoči do osrednje vsebine

Izpisek iz registra nepremične kulturne dediščine

Ministrstvo za kulturo izda izpisek iz registra za posamezno enoto dediščine vsakomur, ki izkaže svojo identiteto in navede namen uporabe izpiska.

Za informativne, raziskovalne in delovne namene izpiskov ne izdajamo. Za to lahko uporabite spletni iskalnik po registru nepremične kulturne dediščine.

Vlogo lahko oddate po pošti ali ali v vložišču v poslovnem času ministrstva. Vlogo lahko pošljete tudi po elektronski pošti (gp.mk@gov.si) .

Izpisek lahko prevzamete osebno v INDOK centru med uradnimi urami, po pošti s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti.