Skoči do osrednje vsebine

Izdaja potrdila o dostavi blaga z dvojno rabo

Zahtevek za izdajo potrdila o dostavi blaga se vloži pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana  na predpisanem obrazcu. Zahtevek mora biti pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan. Plačati je potrebno upravno takso v višini 9,00 EUR.  Plačilo lahko nakažete na račun Ministrstva za gospodarski razvoj  št. 01100-1000315637. Kot namen plačila navedite: izdaja potrdila o dostavi blaga podjetju (naziv podjetja), sklicna številka: 11 21113-7111002.