GOV.SI

Izbris iz evidence javnih zavodov na področju kulture

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Ministrstvo za kulturo vodi evidenco javnih zavodov na področju kulture. V evidenco se vpisujejo javni zavodi, ki so ustanovljeni in delujejo v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Predlog za izbris iz evidence poda ustanovitelj javnega zavoda najkasneje v 15-ih dneh po izbrisu javnega zavoda iz sodnega registra. Priporočamo, da predlog podate na obrazcu, ki ga najdete na dnu te spletne strani. K obrazcu priložite kopijo odločitve pristojnega sodišča o izbrisu iz sodnega registra.