Skoči do osrednje vsebine

Financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje drugih posegov

Iz državnega proračuna krijemo stroške predhodne arheološke raziskave za sprostitev stavbnega zemljišča za gradnjo, če zemljišče ni registrirano kot arheološko najdišče in se ob gradnji ali drugem posegu odkrijejo arheološke ostaline kljub predhodni raziskavi območja prostorskega akta.

Investitor drugega posega odda zahtevek Ministrstvu za kulturo, ki ga obravnava v samostojnem upravnem postopku. 

Predhodne arheološke raziskave opravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije  v okviru državne javne službe po naročilu ministrstva.

Vloga