Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za opravljanje raziskovalne dejavnosti s škodljivimi organizmi, rastlinami, rastlinskimi proizvodi ali nadzorovanimi predmeti

Za uvoz, premeščanje ali izvajanje raziskovalne dejavnosti na določenih škodljivih organizmih, rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih katerih uvoz ali premeščanje je prepovedano ali omejeno je treba pridobiti dovoljenje.

Tako dovoljenje lahko pridobijo organizacije, ki so registrirane za znanstveno in raziskovalno dejavnost oziroma se ukvarjajo z zdravstvenim varstvom rastlin oziroma selekcijo in uvajanjem novih vrst, sort, linij in križancev rastlin.

Pridobitev dovoljenja

Za pridobitev odločbe o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu se v vlogi navedejo naslednji podatki:

 • podatki o vlagatelju (firma in sedež),
 • osebno ime osebe, odgovorne za raziskovalne dejavnosti na materialu,
 • podatke o materialu,
 • podatke o izpolnjevanju pogojev.

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Stroški

Za pridobitev dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Pridobitev dovoljenja za opravljanje raziskovalne dejavnosti s škodljivimi organizmi, rastlinskimi proizvodi ali nadzorovanimi predmeti
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002