Skoči do osrednje vsebine

Žlezava nedotika | Avtor: Branka Tavzes

1 / 3

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu, kot to določa Uredba Evropske unije o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

Težave v Sloveniji:

 • orjaška enoletnica z visoko sposobnostjo obraščanja
 • aktivno izmetavanje semen več m daleč
 • način rasti ustvarja enovrstne sestoje, ki izpodrinejo praktično vse samonikle rastlinske vrste
 • hitro širjenje vzdolž vodotokov po osrednji in vzhodni Sloveniji
 • poleg izmetavanja semen pomembno širjenje s tokom
 • zarast bregov z nedotiko poveča izpostavljenost eroziji
 • jesenska čebelja paša
 • čebelarji so jo načrtno širili

Kako se je lotimo?

 • preventiva: skoraj ni več mogoča, verjetno je zasedla celotno območje potencialne razširjenosti
 • posamezme rastline ruvamo takoj, ko se spomladi pojavijo, vsekakor pa pred cvetenjem
 • zlahka prepoznavne po žlezah na listnem dnu
 • večje sestoje ošibi redna košnja, vendar pozornost zaradi sposobnosti regeneracije iz pokošenih stebel
 • kosimo do pozne jeseni
 • kombinacija košnje in herbicida
 • vedno ostaja v prsti semenska zaloga, zato je pomemben nadzor v nadaljnjih letih
 • če so površine majhne in težje dostopne, lahko zastiramo s temno folijo

Zakonodaja