Skoči do osrednje vsebine

Žalostna majna | Avtor: T G Santosh, CC BY-SA 3.0

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu po Uredbi o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Evropsko unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje. 

V Sloveniji je bila opažena, a nima ustaljenih populacij.

Predstavitev vrste

Zakonodaja