Skoči do osrednje vsebine

Veliki pajesen | Avtor: Breda Ogorelec

1 / 2

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu po Uredbi o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Evropsko unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje. 

Težave v Sloveniji:

 • ustaljen na Primorskem in v urbanih predelih
 • uspešno širjenje s pomočjo vetra na nova rastišča
 • pionirska rastlina
 • za zakoreninjenje mu ustrezajo razpoke, ki jih postopno širi in veča
 • razraščanje s poganjki iz korenin
 • hitra rast, velika sposobnost obnavljanja po odstranjevanju nadzemnih poganjkov
 • strupena rastlina, povzroča alergije in vnetje srčne mišice
 • lepo drevo, nezahtevno za vzdrževanje
 • v času cvetenja čebelja paša
 • več velikih starih dreves v parkih

Kako se ga lotimo?

 • popolna odstranitev ženskih dreves pajesena iz nasadov
 • preprečevanje spontanega širjenja plodov z odstranjevanjem krošenj cvetočih starejših dreves
 • takojšnje odstranjevanj kalic z ruvanjem, še posebej pomembno v razpokah
 • v primeru ustalitve zgodnje in pogosto odstranjevanje nadzemnih poganjkov, po možnosti s kombinirano uporabo herbicidov (nanos na odrezani del)
 • starejša drevesa se po odstranitvi obroča lubja posušijo, vendar to ne vpliva na odmiranje podzemnih delov rastline
 • pri odstranjevanju potrebna previdnost zaradi strupenosti rastline. (Vir: Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona: Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010)

Predstavitev vrste

Zakonodaja