Skoči do osrednje vsebine

Kitajska grmasta detelja | Avtor: Dalgial / CC BY-SA 4.0

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu po Uredbi o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Evropsko unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

V Sloveniji ni bila opažena.

Predstavitev vrste

Zakonodaja