Skoči do osrednje vsebine

Ambrozija /pelinolistna ambrozija / žvrklja (lat. Ambrosia artemisiifolia)

Ambrozija | Avtor: Peter Skoberne

Težave v Sloveniji:

 • do pred nekaj desetletji širjenje in naturalizacija slabo dokumentirana
 • danes ob vseh nižinskih cestah v strnjenih sestojih
 • zadnja leta tudi pojav kot plevel med koruzo
 • poznocvetoča enoletnica, cveti več mesecev
 • visoka sposobnost obnove s stranskimi poganjki
 • številna in dolgoživeča semena
 • vetrocvetka
 • pelod močno alergen
 • izkušnje z odstranjevanjem in nadzorom v drugih državah precej slabe
 • težko prepoznavna.

Kako se je lotimo?

Skladno z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia se odstranitev izvede na stroške imetnika zemljišča.

Postopki odstranitve:

 • ročno puljenje, prekopavanje, ožiganje s plamenom
 • košnja ali mulčenje na višino 2 cm tik pred cvetenjem (kombinirati s prekopavanjem ali ožiganjem in/ali herbicidi)
 • večkratna košnja in vsejavanje trave
 • površine z večletno vegetacijo kosimo ali ožigamo enkrat letno, preden se vegetacija strne
 • v senci ali gostem posevku žvrklja oslabi
 • kombinirati mehanske in kemične ukrepe. (Vir: Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona: Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010)

Plodovi so pogosto primešani hrani za ptice (npr. sončničnim plodovom), zato priporočamo vsakoleten skrben pregled zemljišč okrog krmilnic.

Predstavitev vrste