Skoči do osrednje vsebine

Šolska in vrstniška mediacija v Bosni in Hercegovini v šolskem letu 2019/2020

Ženska stoji na sredini razreda in razlaga odraslim, ki sedio v šolskih klopeh.

Usposabljanje za trenerje mediatorje v Gračanici, BiH | Avtor ITF - Ustanova za krepitev človekove varnosti

Projekt šolske in vrstniške mediacije je v BiH še posebej pomemben, saj se z reševanjem konfliktov na konstruktiven in miroljuben način pomembno krepi medetnična in medkulturna strpnost ter dialog za izgradnjo trajnostnega miru v pokonfliktnih in tranzicijskih družbah. Osnovni cilj projekta je bil usposobiti učitelje in učiteljice ter učenke in učence za medsebojno miroljubno reševanje konfliktnih situacij ter krepitev strpnosti, dialoga in enakopravnosti tako v šolskem okolju kot tudi na drugih področjih vsakdanjega življenja. Naučili so se temeljnih mediacijskih tehnik in veščin, procesa mediacije in preko praktičnih vaj in igre vlog reševali nastale konflikte. V projekt je bilo vključenih 24 osnovnih šol, 91 učiteljev in učiteljic, od tega 16 učiteljic in učiteljev trenerjev ter preko 480 učenk in učencev.