Skoči do osrednje vsebine

Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi

Skupina koplje terase.

Priprava teras | Avtor Slovenska karitas

Cilj projekta je izboljšanje dostopa do naravnih virov in povečanje učinkovitosti njihove rabe, povečanje možnosti za preživetje in izboljšanje kakovosti življenja najrevnejših prebivalcev v zahodni Ruandi. V Ruandi, ki je najgosteje naseljena afriška država, je preživetje večinoma odvisno od poljedelstva. Primanjkuje obdelovalnih površin in rodovitnost prsti je vse manjša. Pogoje za kmetovanje poslabšujejo tudi čezmerno krčenje gozdov, erozija in suše. V okviru projekta bo 600 najbolj ranljivih gospodinjstev na območjih Mutuntu in Gashari v okrožju Karongi izboljšalo uporabo učinkovitih in okolju prijaznih virov energije na več področjih. V gospodinjstvih bo nameščen sistem solarnih luči in zgrajene peči, ki bodo znatno zmanjšale porabo drv pri kuhanju in omogočile bolj zdravo okolje. Z gradnjo teras in nasaditvijo dreves bodo obdelovalne površine zaščitene pred erozijo. Številna usposabljanja so namenjena tudi izboljšanju kmetijskih praks, kar bo trajnostno prispevalo k večji pridelavi. Osvojena znanja in veščine bodo ženskam in dekletom omogočila izvajanje okolju prijaznih dejavnosti, ki bodo lahko tudi njihov vir dohodka. Gre za pilotni projekt in primer dobre prakse sodelovanja slovenskega podjetja v projektu mednarodnega razvojnega sodelovanja.