Skoči do osrednje vsebine

Na levi vetrnica. Na desni napis: Trajnostno. Lokalno. Globalno.

Logotip projekta. | Avtor: SLOGA

Projekt, ki je potekal v Sloveniji, je preko ozaveščanja slovenske javnosti, globalnega učenja in zagovorniških aktivnosti prispeval k boljšemu poznavanju in razumevanju pomena mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči ter ciljev trajnostnega razvoja (SDGs). K temu je pripomoglo več kot 590 dogodkov s skupno 98.634 udeleženci in 2.672 objavami na spletnih omrežjih. Med najvidnejšimi dogodki so bili dogodki vezani na Najboljše novice iz sveta (nastale so tri izdaje časopisa, ki so vključevale tudi zgodbe slovenskih izvajalcev MRS in na podlagi katerih so potekali številni dogodki); sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja; koordinacija vseh aktivnosti v Tednu globalnega učenja itd. Na spletu in družbenih omrežjih so kreirali 3.919 objav, izvedenih je bilo preko 55 delavnic globalnega učenja, ki se jih je udeležilo 1.247 otrok in mladih, osredotočale so se na različne vidike SDGs; nastalo je pet izobraževalnih video gradiv, ki se osredotočajo na pet osrednjih kategorij SDGs (ljudje, blaginja, mir, planet, partnerstva) s poudarkom na globalni soodvisnosti. Pripravljena je bila spletna knjižnica za vsebine globalnega učenja, v sklopu projekta je bilo vnesenih 257 gradiv in se bo nadgrajevala tudi v prihodnje. Organiziranih je bilo več dogodkov za izobraževalce, in sicer v okviru Kulturnega bazarja; usposabljanj za mentorje natečaja Evropa v šoli, ki se je v zadnjih letih osredotočal na SDGs. Pripravljenih je bilo več usklajenih stališč NVO na področju MRS, HP in globalnega učenja, izvedeno je bilo več zagovorniških aktivnosti. V okviru reprogramiranja sredstev ob pandemiji COVID-19 je bil z aneksom del sredstev reprogramiran in s tem namenjen soočanju s posledicami COVID-19. SLOGA je sredstva namenila nevladnim organizacijam, ki izvajajo humanitarne ali razvojne projekte v partnerskih državah.