Skoči do osrednje vsebine

Projekt je bil namenjen spodbujanju vključenosti političnih odločevalcev v promocijo skladnih politik za dosego ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) in s tem povečati razumevanje pomena globalne soodvisnosti kot poti za SDGs. Glede na specifične okoliščine sodelujočih držav je bil projekt osredotočen na štiri tematske prioritete oziroma štiri SDGs: izkoreninjenje revščine, dostojno delo, trajnostna potrošnja in proizvodnja in podnebne spremembe.
V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:
- pregled procesov političnega odločanja ter vključenosti ključnih akterjev,
- izdelava metodologije spremljanja izvajanja načela skladnosti politik za trajnostni razvoj,
- priprava zagovorniških načrtov z določitvijo sprememb in načinov njihovega zagovarjanja,
- izvajanjem zagovorniških načrtov,
- srečanja in povezovanja z različnimi deležniki s ciljem iskanja novih rešitev,
- usposabljanja civilnodružbenih organizacij za promocijo spremembe.

Konzorcijski projekt v katerem je sodelovalo več evropskih partnerjev, je bil financiran s strani Evropske komisije in sofinanciran s strani Republike Slovenije.