Skoči do osrednje vsebine

Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji

Za mizo sedijo 4 ženske, spredaj stoji predavateljica in jim razlaga o tehnoloških postopkih predelave sadja in zelenjave.

Usposabljanje žensk o tehnoloških postopkih predelave sadja in zelenjave | Avtor Slovenska karitas

Projekt se bo izvajal v treh podeželskih občinah v JV Srbiji (Aleksinac, Ražanj, Knjaževac), ki jih indeks gospodarskega razvoja uvršča v izrazito nerazvita območja. Ljudje se večinoma preživljajo s samooskrbnim družinskim kmetovanjem, delom na sivem trgu ali sezonskim delom. Problem je tudi visoka stopnja izseljevanja in nizka zaposlenost žensk, zato so aktivnosti za razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu velikega pomena. Cilj projekta je povečati prihodek 60 ženskam kmetovalkam, ki predelujejo sadje in zelenjavo ter prispevati k večjemu vključevanju žensk v odločanje. Cilj bo dosežen z aktivnostmi za profesionalizacijo predelave in prodaje domače hrane (usposabljanja o trženju in tehnoloških postopkih), z zagotavljanjem zmogljivosti (oprema in material za obnovo prostorov), certifikacijo kakovosti izdelkov, vzpostavitvijo blagovne znamke za posamezno kmetovalko in s promocijo njihovih izdelkov na različnih dogodkih. V projektu kot partner sodeluje slovensko podjetje Talisman d.o.o, ki bo izdelal inovativni stroj za pomoč ženskam pri predelavi sadja in zelenjave. Z namenom podpore pri razvoju podjetništva čim večjemu številu kmetovalk v JV Srbiji bo organizirana tudi konferenca, kjer bodo predstavljene izkušnje Slovenije s strani občine Kočevje, občine Razkrižje in Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije ter pripravljena priporočila za lokalne politične odločevalce. Projekt bo prispeval k večjemu vključevanju žensk in doseganju enakih možnosti odločanja tako v zasebnem kot javnem življenju. Projekt je smiselno nadaljevanje projekta Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije, ki ga je v obdobju 2017-2019 izvajala Slovenska karitas.